Kampen om Pago’s sverd for 50’ende gang!

 

”Roverfemkampen skal samle roverlag til vennskapelig kappestrid, med speideridealene som ramme for samarbeid og utfordringer.”, heter det i reglementet for roverfemkampen. Men hva er egentlig denne femkampen for noe? Og hvorfor blir den ikke prioritert i forbundet eller i kretsene?

 

”Kampen om Gullskoen” også kjent som Pago’s sverd, ble førstegang arrangert i Pinsen 1956. Det skjedde på forbundets leirsted Tredalen på Spjærøya ved Fredrikstad. Firspannet, som var den tidens roverombud, stod for arrangementet. Sammen med roverstevnet ble det hvert år arrangert o-løp. Den som ikke var sterk i idrett, falt ofte utenom. Firspannet tok derfor opp 5kamp ideén fra Danmark. Baktanken var å lage et arrangement hvor også andre ting enn det rent idrettslige kunne gi poeng. Deltakerne var med på å bygge opp hinderløypen før selve konkurransen. Selve programmet startet med leirbål, som ved avslutning rundt midnatt, gikk over til nattorientering.

 

Dagens lag består av 3 rovere (blandet etter eget ønske). Disse skal i løpet av en helg, gjennomføre 5 oppgaver, hvor hver oppgave er likeverdig:

 

TEORI:                      Her testes deltagernes samfunnskunnskaper gjennom 24 spørsmål.

WOODCRAFT:       Her er det 24 spørsmål angående naturkjennskap, som står for tur.

ORIENTERING:     En på laget springer et dag o-løp, mens de 2 andre springer et natt o-løp.

HEMMELIG:           Her settes lagets kreativitet, samarbeid og praktisk ferdighet på prøve.

HINDERLØP:          Den siste og avgjørende øvelsen er en hinderløype med 20 hinder.

 

Har du hørt om Madla Commandoes?

Det er Rovervennene som i 1989 klarte å kvalifisere seg til sin første 5kampfinale, og som den dag i dag fortsatt trener kun 2 ganger i året. (deltagelse i regional 5kamp og 5kampfinalen) Hva er det disse ”gamlingene” ser, som ikke flertallet av rovere ser?

Deltagelsen i gamledager var regulert av antall kvalifiserte lag i den regionale 5kampen, og gav et deltager antall på mellom 60 og 80 lag. I de siste årene har vi slitt med å få over 20 lag. Hvorfor det?  Har vi blitt for opptatt med å passe på speiderne, eller er roverne rett og slett blitt for late? Uansett grunn. Nå er tiden inne for å snu trenden.

 

Brett opp armene og planlegg turen til Stavanger til høsten. Gå sammen 3 rover-venner og meld dere på årets 5kampfinale, og ta gjerne med resten av ”pinglene” (de som ikke vil delta), med som supportere.

Dessuten vil jeg også oppfordre alle kretsstyrer til å stille ett Kretsstyre lag, i tillegg til alle de andre lagene fra kretsen sin. Selvfølgelig gjelder oppfordringen til Speiderstyret, som også bør stille ett lag.

 

Skulle noen også kjenne en 66 – 70 åring som var med på den første femkampen, så be vedkommende om å ta kontakt. Vi ville satt pris på å få feire 50 års jubileet sammen med dem som var med på å starte en spennende konkurranse.

 

Er du fortsatt i tvil, eller lurer på noe? Sjekk ut 5kamp.org

Her vil mer info dukke opp.

 

Så velkommen til Stavanger 15. -17. september 2006.

 

Mvh  Åge Østbø. (Prosjektleder 5kampfinalen 2006 & Oberst i Madla Commandoes)